ADAPTACIÓ ALS NOUS REQUISITS DE LA ISO 9001:2015

Del 08 de març de 2016 al 10 de març de 2016

Places limitades!! Inscripcions fins a 07 de març de 2016.

Tecnologies facilitadores (TIC), Activitats emergents, Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Dimarts i dijous, 8 i 10 de març de 2016, de 9 a les 15 hores. A càrrec de David Gil. Preu 320€.

OBJECTIUS
Donar a conèixer els nous requisits de la nova versió de la Norma ISO 9001:2015. Proporcionar als assistents les directrius clares d’interpretació i implantació dels nous requisits i aspectes més rellevants que incorpora la nova Normativa ISO 9001:2015

1. Conceptes bàsics de la qualitat i la seva evolució.
2. Requisits de la nova norma ISO 9001:2015.
3. Procés d’adaptació a la nova norma.
4. Propostes de metodologia per a treballar els principals canvis de la norma:
– Definició índex d’un sistema de gestió de qualitat.
– Definició del context de l’organització.
– Gestió dels riscos i oportuniats.
– Nous requisits operacionals.
– Nous requisits de gestió de recursos.
– Informació documentada.
– Millora contínua.
5. Exercicis pràctics a realitzar durant el curs.

ADREÇAT
Dirigit a Responsables i Tècnics de Qualitat i Auditors Interns formats segons ISO 9001:2008 que tinguin competències específiques en la Gestió de la Qualitat així com d’altres professionals que desitgin conèixer els requisits de la nova Norma ISO 9001:2015 i el seu procés d’adaptació al Sistema de Gestió de Qualitat amb la finalitat de validar així la seva formació de cara a la seva propera auditoria.