Aspectes culturals a tenir en compte en la internacionalització

Del 02 de juny de 2020 al 02 de juny de 2020

Places limitades!! Inscripcions fins a 01 de juny de 2020.

Tecnologies facilitadores (TIC), Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials, Activitats emergents, Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny.

Aquest objectiu s’aconseguirà proporcionant-li pautes de com ajustar a cada nacionalitat i la seva cultura la manera òptima de:
· Establir el primer contacte amb el client
· Establir confiança
· Identificar les necessitats del client
· Presentar la proposta comercial
· Negociar el preu
· Tancar la venda.

– Presentació xarxa EEN ( Europe Enterprise Network ).
– Concepte de cultura.
· Relativitat de la cultura.
· L’impacte de la cultura en vendes, compres i negociacions.
· El model Hofstede de 6 Dimensions: Com les diferències culturals són mesurables en xifres, comparables i predictibles.
· Com utilitzar aquest model per a incrementar les seves vendes a clients estrangers ajustant el seu enfocament i estratègia de vendes a França, Regne Unit, Alemanya i el Benelux mitjançant un enfocament digital.
· Casos pràctics reals.
– Torn Obert de Paraules.

Ponent: Salvador Ribas ( Cross-Cultural Expert ) de Hofstede-Insights