Aspectes clau per elaborar un contracte internacional

Del 19 de juliol de 2017 al 19 de juliol de 2017

Alimentació, Sistemes industrials.

: Identificar i valorar les principals característiques dels contractes internacionals i interpretar el seu clausulat per tal de fer-ne una eina útil que ajudi l’empresa a minimitzar els riscos en aquest tipus d’operacions