Claus d’èxit en l’obertura dels mercats de l’Àfrica Occidental

Del 29 de juny de 2018 al 29 de juny de 2018

Places limitades!! Inscripcions fins a 28 de juny de 2018.

Alimentació, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Des de fa uns anys, els creixements econòmics de les mercats de l’Àfrica Occidental estan sent molt importants, amb una
mitjana anual del 8%, que probablement es mantindran amb poques variacions en els propers anys. Aquests creixements
acompanyats amb una baixa saturació dels mercats estan implicant l’existència de grans oportunitats de negoci per a les
empreses europees en tots els sectors.

10.00 h
Recepció d’assistents.
10.10 h
Breu introducció sobre els mercats d’Àfrica Occidental
10.30 h
Oportunitats reals per a les empreses catalanes
10.50 h
Vies idònies per afrontar aquests mercats
11.10 h
Factors clau per tenir èxit a l’Àfrica Occidental
11.30 h
Precs i preguntes