Gestió de compres internacionals

Del 15 de novembre de 2017 al 15 de novembre de 2017

Alimentació, Indústries disseny, Sistemes industrials.

Donar les eines per fer una bona estratègia i operativa de compres que permeti a l’empresa obtenir més rendibilitat i a l’hora oferir més bons preus en la venda dels seus productes

Cambra de Girona, 15 de novembre de 2017

PROGRAMA

09.00 Recepció i entrega de documentació

09.05 ESTRATÈGIES DE COMPRA INTERNACIONAL: gestió de riscos, resiliència en les compres, elecció del millor mercat per realitzar compres

internacionals

INCOTERMS PER A COMPRADORS: càlcul de costos i escandalls de compra. Cost i valor de les existències. Transport, assegurança i costos portuaris.

11.30 Pausa

11.45 FORMES DE PAGAMENT I FINANÇAMENT DE LES COMPRES: introducció als riscos. CAD. L/C. Finançament de les importacions.

DUANES D’IMPORTACIÓ: règims duaners d’importació. Dipòsits duaners i diferents als duaners.

13:00 TORN OBERT DE PARAULA