Gestió dels processos de compres internacionals

Del 02 de maig de 2016 al 04 de maig de 2016

Places limitades!! Inscripcions fins a 29 de abril de 2016.

Tecnologies facilitadores (TIC), Activitats emergents, Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Dilluns i dimecres, 2 i 4 de maig de 2016, de 9 a les 14 hores. A càrrec de Jose Luis Cabo. Preu 240 €.

OBJECTIUS
Desglossar tots els processos que intervenen en les compres internacionals de l’empresa, diferenciant les compres realitzades a proveïdors de la Unió Europea i a proveïdors de països tercers. Tots els conceptes i fases s’analitzen amb exemples numèrics.

MÒDUL 1 – què és importar?
1. Què és importar?
2. Què són les duanes?
– L’agent de duanes
– On s’exerceixen els controls duaners
3. La duana i la Unió Europea
4. El DUA (Document Unificat Administratiu)
5. Pràctica i Unió Duanera
6. Consecució d’informació de proveïdors internacionals
7. Contracte de compravenda internacional.
MÒDUL 2 – anàlisi d’ofertes de proveïdors estrangers
1. Incoterms, finalitat i abast dels mateixos
2. Incoterms 2010
3. L’estructura dels Incoterms
4. Recomanacions d’ús dels Incoterms 2010 per compradors / importadors.
5. Les obligacions del comprador sobre el lloc d’embarcament.
MÒDUL 3 – fluxos documentals a la compra internacional
1. Els documents comercials.
– La Factura Proforma
– La Factura comercial
– Packing list
– Certificat d’origen.
2. Els documents de transport
– Transport per carretera – CMR
– Coneixement aeri – Air Way Bill (AWB)
– Carta de port tren – CIM
3. Documents duaners i fiscals
– Document DV1
– Document c5
– Document 031 importació o adquisicions intracomunitàries.
MÒDUL 4 – règims duaners
1. Importació temporal
2. Transformació sota control duaner
3. Tràfic de perfeccionament actiu
4. Tràfic de perfeccionament passiu
5. Àrees exemptes.
MÒDUL 5 – fiscalitat de les importacions
1. L’IVA a les operacions intracomunitàries
2. L’IVA ales operacions extracomunitàries. Importació
3. Cens Vies
4. Composició del NIF / IVA espanyol
5. El sistema Intrastat.

ADREÇAT
Gerents de pimes, caps de compres, logístics, caps comercials, caps administratius, personal dels departaments esmentats així com qualsevol professional interessat en aquesta matèria.