IMPLANTACIÓ A L’EMPRESA E LA FIGURA O.E.A.

Del 14 de març de 2016 al 18 de març de 2016

Places limitades!! Inscripcions fins a 11 de març de 2016.

Tecnologies facilitadores (TIC), Activitats emergents, Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Dilluns, dimecres i divendres, 14, 16 i 18 de març de 2016, de 9 a les 14 hores.
A càrrec de Jose Luis Cabo. Preu 350 €.

OBJECTIUS
Les companyies que operen amb el doble vector exportacions-importacions necessiten avui dia dos elements de caràcter estratègic per competir globalment: el domini de l’operativa de la gestió duanera i la certificació OEA. En aquest curs analitzem la figura de l’OEA, que s’estableix com a marca de qualitat reconeguda internacionalment i que acredita que l’empresa ajusta els seus procediments a la normativa duanera. A curt-mig termini les empreses que no siguin OEA seran considerades de perfil secundari i això podria suposar lentitud en el despatx duaner, més control i costos superiors en aquests processos.

1. ANTECEDENTS
– Motius de l’aparició de la figura de l’OEA.
– Procés històric.
– Canvi d’escenari i alliberament del comerç. Nous reptes duaners.
– Globalització i alliberament del comerç. Nous reptes duaneres.
2. LA SEGURETAT EN EL COMERÇ INTERNACIONAL
– Solucions en matèria de seguretat.
– Dues propostes:
– La de l’Organització Mundial de Duanes (O.M.D.)
– L’adoptada per les duanes comunitàries.
3. LA FIGURA DE L’O.E.A. I EL SEU MARC NORMATIU
– Definició. Qui pot ser O.E.A.?
– Tipus.
– Requisits:
– Reglamento 648/2005
– Reglamento 1875/2006
4. AVANTATGES
– Per als països.
– Per a les duanes.
– Per a les empreses comunitàries i nacionals.
5. TRAMITACIÓ DEL CERTIFICAT O.E.A.
– Presentació de la sol·licitud.
– Admissió a tràmit.
– Examen d’acompliment de requisits.
– Emissió/denegació del certificat.
– Entrada en vigor.
6. L’O.E.A. EN EL SEU ENTORN FUNCIONAL
– Codi Duaner.
– Classificació aranzelària de les mercaderies.
– Serveis paraduaners (Sanitat, Fitosanitari, Farmàcia, etc).
– Origen de les mercaderies.
– Valor en duana.
– Deute duaner.
– Procediment de despatx duaner.

ADREÇAT
Gerents de pimes, directors comercials i export, personal de departaments d’exportació, de compres, logística, aprovisionament, controllers, així com directors administratius, personal del departament administratiu i en general tot professional interessat en dominar aquesta disciplina.