Incoterms 2010 :jornada formativa

Del 17 de octubre de 2016 al 17 de octubre de 2016

Places limitades!! Inscripcions fins a 14 de octubre de 2016.

Tecnologies facilitadores (TIC), Activitats emergents, Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Identificar i aplicar correctament els nous Incoterms 2010.

– Aplicació d´incoterms en càlcul de preus d´exportació.
– Aplicació d´incoterms en càlcul de costos d´importació.
– Aplicació d´incoterms en determinació de riscos davant perdues i danys a la mercaderia.