La importància dels indicadors per a la presa de decisions

Del 26 de octubre de 2017 al 26 de octubre de 2017

Places limitades!! Inscripcions fins a 25 de octubre de 2017.

Sistemes industrials.

Introduir la cultura de l’anàlisi sistemàtic a les EMPRESES DEL SECTOR METALL MECÀNIC a través del tractament de les dades que aquestes tenen, a fi d’oferir els indicadors que cada negoci i direcció desitja per prendre les millor decisions en cada moment.
Donar a conèixer el Programa TIC Camaras que possibilita finançar la implementació dels Quadres de Comandament i altres actuacions d’incorporació de les TIC en les PIMEs.

PROGRAMA:
Programa TIC Camaras de suport a la incorporació de les TIC en les PIMEs
Introducció als indicadors de negoci. El Quadre de Comandament com a solució.
Què t’interessa del teu negoci? Què en saps i què no en saps?
Cas pràctic del SECTOR METALL MECÀNIC

QUÈ ÉS UN QUADRE DE COMANDAMENT?
El Quadre de Comandament és un instrument que recull de forma sintètica i sistematitzada la informació rellevant sobre la gestió, la realització d’actuacions i l’assoliment dels objectius d’una organització, amb la finalitat de ser usada pel directiu, especialment en la presa de decisions.

PERQUÈ UN QUADRE DE COMANDAMENT?
Existència de moltes dades , molta informació….no processada
Aquest és el problema que resol el Quadre de Comandament, donant respostes a preguntes com ara: On tenim la informació? Tenim aquesta informació actualitzada? Aquestes dades són correctes? Podem comparar-les amb altres períodes? Puc analitzar aquesta informació sense demanar-la a persones de l’organització que estan per altres tasques?

PER A QUI?
Empresaris, Directors, Gerents,… d’EMPRESES DEL SECTOR METALL MECÀNIC que desitgen prendre decisions que millorin la gestió empresarial en base a informació veraç i actual, mitjançant indicadors pre-fixats per la mateixa entitat que mesuren aspectes útils i reals.

RESULTATS
Ajudem a l’empresa a definir els indicadors clau donada la seva activitat, dimensió, estratègia, mercat,…, i a generar la informació necessària per crear aquests indicadors.
En resum, introduïm l’anàlisi dels indicadors estratègics a les empreses petites i mitjanes a través del Quadre de Comandament, ja siguin qualitatius o quantitatius i amb la finalitat de, a través d’aquests, posar-nos al costat de la direcció de l’entitat per facilitar la presa de decisions i millorar la gestió dels seus recursos.