La meva mercaderia, quin origen té?

Del 20 de març de 2018 al 20 de març de 2018

Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Sistemes industrials.

Conèixer les normes des del punt de vista duaner per determinar l’origen de les mercaderies i saber les implicacions que té l’assignació del país d’origen en la importació. L’origen ens permetrà conèixer l’aplicació dels drets duaners i gravàmens a la importació.
També ens permetrà conèixer quins són els documents justificatius tant de l’origen preferencial com no preferencial.

El programa va dirigit a tots aquells gerents, directius i responsables de comerç exterior d’empreses interessats a conèixer com determinar i justificar l’origen de les mercaderies i les implicacions derivades de la seva determinació.

1. Origen de les mercaderies.
Conceptes i criteris de determinació.
Finalitat de l’assignació de l’origen.

2. Normes d’origen preferencial i normes d’origen no preferencial.

3. Documents acreditatius.

4. Informació vinculant en matèria d’origen

5. Justificació de l’origen.
Validesa de les normes d’origen
Exempcions

6. Casos pràctics:
– Exemple per la determinació de l’Origen preferencial.

– Exemple per la determinació de l’Origen no preferencial.

Horari
De 9:30 a 13:30 hores.

Contacte i informació
93 733 98 33
formacio@cambraterrassa.es
http://www.cambraterrassa.es/ct/curs/558