Les factures amb o sense IVA, no totes les operacions són el que

Del 06 de març de 2018 al 06 de març de 2018

Tecnologies facilitadores (TIC), Alimentació, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

És molt habitual que les empreses identifiquin les operacions amb o sense impostos de forma general sobre la base d’identificació del seu client. Amb aquesta identificació es produeixen errors fiscals importants o en el seu defecte impossibilitats de tractes comercials amb el destinatari si no s’entén per les dues parts les necessitats. Amb aquest curs s’aclariran les bases fiscals per aplicar o no impostos segons convingui en la operativa internacional.
El programa es desenvoluparà amb una metodologia orientada a la pràctica i operativa. El professor alternarà l’exposició conceptual amb la resolució de casos pràctics i simulacions i la dinàmica de grup, per tal d’assegurar l’assoliment dels coneixements i el desenvolupament de les competències.

Curs adreçat a directors, comandaments, tècnics amb responsabilitat en la gestió d’operacions internacionals i personal de departaments administratiu i/o logístic d’empreses amb activitat internacional.

1. La factura.
1.1 Compliments fiscals.
1.2 Quina informació deu aportar?
1.2.1. Entrega, destí, preus, descomptes, etc.
2. Operacions extracomunitàries:
2.1 Necessitats documentals.
2.2 Compliments físics.
3. Operacions intracomunitàries:
3.1 Necessitats documentals.
3.2 Compliments físics.
4. Operacions d’intermediació en la comercialització.
4.1 Fiscalització de les intermediacions.
5. Serveis.
5.1 Identificació de la fiscalitat.
6. Casos pràctics.

Horari
Dimarts, 6 de març de 2018
De 9.00 a les 14.00 hores

Informació i inscripció

https://www.cambramanresa.cat/agenda/esdeveniment/factures-iva-no-totes-operacions-son-que-semblen/