Projecte DIVA: Devolució IVA a viatgers

Del 27 de setembre de 2016 al 27 de setembre de 2016

Indústries disseny.

PROGRAMA

16.00 h Benvinguda a càrrec del Sr. Lluís Vendrell, comissionat de comerç de la Cambra de Comerç de
Barcelona.
16.15h Exposició dels avanços assolits en el projecte DIVA fins al moment i les següents fites
programades a curt i mig termini.
El projecte DIVA (Devolució IVA a clients) és un procediment impulsat per l’AEAT, de digitalització del
segellat de factures per a la devolució de l’IVA a viatgers prevista en l’article 21.2º.A de la Llei
37/1992, de l’Impost sobre valor afegit.

El projecte DIVA (Devolució IVA a clients) és un procediment impulsat per l’AEAT, de digitalització del
segellat de factures per a la devolució de l’IVA a viatgers prevista en l’article 21.2º.A de la Llei
37/1992, de l’Impost sobre valor afegit.