PROTECCIÓ DE DADES: OBLIGACIONS I NOVETATS

Del 11 de maig de 2018 al 11 de maig de 2018

Places limitades!! Inscripcions fins a 04 de maig de 2018.

Sistemes industrials.

Donat a conèixer les principals novetats del Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, d’aplicació per a tots els responsables i encarregats del tractament de dades dels estats membres, tant d’entitats públiques com d’empreses privades. El Reglament es basa en la prevenció per part de les organitzacions que tracten dades, el que es coneix com a responsabilitat activa. Al llarg de la sessió explicarem les mesures que recull i quines accions previsibles s’han de dur a terme per tal d’acomplir-lo (registre de tractaments, drets ampliats dels usuaris, anàlisis de riscos i avaluacions d’impacte, responsables i encarregats de tractament, delegat de protecció de dades, …).

9.00h Recepció d’assistents i lliutament de documentació.

9.10h LOPD: Impacte de les novetats a partir del nou reglament europeu. A càrrec d’Ernest Rovira, especialitzat en protecció de dades personals.

10.30h Torn obert de preguntes i cloenda.

ADREÇAT: Directors, gerents, responsables de seguretat informàtica, directius funcionals (RRHH, administració, logística, comercial, …) i responsables tècnics d’organitzacions que encara no estan adequades a la LOPD i les que estan adequades.