Webinar: Operativa del Comerç Internacional

Del 26 de maig de 2020 al 26 de maig de 2020

Tecnologies facilitadores (TIC), Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials, Activitats emergents, Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny.

OBJECTIUS I METODOLOGIA
El món de les operacions de comerç exterior obre noves possibilitats per les empreses importadores i exportadores i agilita les operacions de compra-venta en un mercat cada vegada més global. Quins són els requisits bàsics formals i documentals per a una operativs òptima? Quines són les complicacions en la situació actual?
El programa es desenvoluparà amb una metodologia pràctica i operativa. El professor alternarà l’exposició conceptual online amb l’assessorament personalitzat a fi d’assegurar els coneixements i les competències.

1. Definició i actors que intervenen en una operació. Nou marc d’actulització dels Incoterms 2020.
2. La duana. Estructura i canals. Característiques segons l’aplicació de l’Incoterm la llei de l’IVA i la seva fiscalitat.
3. Gestió de la documentació sensible. Documentació de transport, origen i comercial.
4. Dubtes d’operativa en la situació actual.