Missió a Bulgària, Macedònia del Norte i Grècia

Del 08 de maig de 2023 al 18 de maig de 2023

Tecnologies facilitadores (TIC), Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials, Alimentació, Indústries mobilitat sostenible.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

 

 

Oferim contactes amb clients potencials, distribuïdors, socis comercials, agents o proveïdors segons els perfils sol·licitats per l’empresa.
• Quota de participació: 450 € (+IVA)
• Agendes personalitzades: 800€ (+IVA) un país + 400€ (+IVA) per país addicional.
• Data límit d’inscripció: 10/02/2.023
• Places limitades
Què us oferim?
• Primera valoració de les possibilitats dels vostres productes o serveis per país abans de realitzar la
inscripció a la missió i reunió prèvia amb el/la director/a de la missió i el/la col·laborador/a destí.
• Agenda individualitzada d’entrevistes elaborada pels nostres col·laboradors a destí, contrastats pel Consell de Cambres de Catalunya.
• Seguiment post missió amb una reunió amb el/la director/a de la missió i el/la col·laborador/a a destí amb l’objectiu de seguir en contacte amb els clients potencials contactats
Més informació:  avasquez@cambragirona.org /missionscambres@cambrescat.org