Missió a Canadà

Del 12 de juny de 2023 al 16 de juny de 2023

Tecnologies facilitadores (TIC), Alimentació, Indústries culturals, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

 

Oferim contactes virtuals amb clients potencials, distribuïdors, socis
comercials, agents o proveïdors segons els perfils sol·licitats per
l’empresa.
• Quota de participació: 450 € (+IVA)
• Agendes personalitzades: 800€ (+IVA)
• Data límit d’inscripció: 17/03/2.023
• Places limitades
Què us oferim?
• Primera valoració de les possibilitats dels vostres productes o serveis per país abans de realitzar la inscripció a la missió i reunió prèvia amb el/la director/a de la missió i el/la col·laborador/a destí.
• Agenda individualitzada d’entrevistes elaborada pels nostres col·laboradors a destí, contrastats pel Consell de Cambres de Catalunya.
• Seguiment post missió amb una reunió amb el/la director/a de la missió i el/la col·laborador/a a destí amb l’objectiu de seguir en contacte amb els clients potencials contactats
Més informació:  avasquez@cambragirona.org/missionscambres.org