Corea del Sud

Del 01 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023

Tecnologies facilitadores (TIC), Sistemes industrials, Alimentació, Indústries salut, Química i energia i recursos.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org