Missió a Corea del Sud

Del 13 de novembre de 2023 al 17 de novembre de 2023

Tecnologies facilitadores (TIC), Sistemes industrials, Alimentació, Indústries salut, Química i energia i recursos.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

 

Oferim contactes virtuals amb clients potencials, distribuïdors, socis comercials, agents o proveïdors segons els perfils sol·licitats per l’empresa.

• Quota de participació: 500 € (+IVA)
• Agendes personalitzades: 1.600€ (+IVA)
• Data límit d’inscripció: 15/07/2.023
• Places limitades

Què us oferim?
• Primera valoració de les possibilitats dels vostres productes o serveis per país abans de realitzar la inscripció a la missió virtual.
• Agenda individualitzada d’entrevistes virtuals elaborada pels nostres col·laboradors a destí, contrastats pel Consell de Cambres de Catalunya

Més informació: avasquez@cambragirona.org / tel. 972418515