Missió a Estònia,Letònia i Lituània

Del 02 de juliol de 2023 al 08 de juliol de 2023

Tecnologies facilitadores (TIC), Alimentació, Indústries mobilitat sostenible, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

 

Estònia, situat al nord d’Europa, té una població d’aproximadament 1.300.000 habitants i es caracteritza per ser un mercat reduït amb un poder adquisitiu més baix que els principals mercats europeus.
La major part de l’activitat està concentrada en el terç nord del país, amb bones infraestructures de distribució, sobretot a Tallin, la capital, on es venen més de la meitat de productes de consum diari.
Dins del grup format pels països bàltics, Estònia és l’economia més dinàmica.
El sector agrícola i la producció industrial en general d’intensitat tecnològica mitjana ofereixen moltes oportunitats.

Letònia és un país situat al nord d’Europa amb una població d’1.950.116 habitants. Pertany a la UE des de 2004 i fomenta activament la inversió estrangera. Fins i tot, tractant-se d’un país petit, compta amb moltes oportunitats per a les empreses del nostre país.
La seva economia està basada en l’agricultura, la indústria tèxtil i la siderúrgia, encara que actualment el turisme és una important font d’ingressos.

Lituània és un país situat al nord d’Europa amb una població de quasi 3.000.000 d’habitants.
En aquest país, és molt important l’agricultura, ja que 1/5 part de la població activa es dedica a ella. També en destaca la ramaderia.
Va adoptar l’euro al gener de 2015 i des de llavors, la seva economia s’ha anat recuperant a causa de l’increment d’exportacions i la captació de fluxos creixents de IED.
Està dividit en quatre zones econòmiques: Lituània Est té un sector industrial diversificat en expansió, la zona Sud posseeix la meitat de recursos energètics i aquàtics i té metal·lúrgiques, manufactures i
alimentàries, el Nord de Lituània és una rellevant zona grangera i per últim, la zona Oest és coneguda per les drassanes, la reparació de vaixells i la pesca.

Què us oferim?
✓ Reunió amb el responsable dels mercats bàltics de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar
l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
✓ Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
✓ Suport logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
✓ Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
✓ Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
✓ Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així
ho requereix l’empresa.
Dades de participació:
Quota de participació: 650 € (+IVA)
Preu d’agendes en destí:
▪ Letònia: 850 €+IVA
▪ Lituània: 650 €+IVA
▪ Estònia: 650 €+IVA
Data límit d’inscripció: 5 de maig de 2023. – Places limitades