Missió a EUA, Kuwait i Aràbia Saudita

Del 22 de maig de 2023 al 29 de maig de 2023

Tecnologies facilitadores (TIC), Alimentació, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

 

Els països del Consell de Cooperació del Golf (Aràbia Saudita, Bahrain, EAU, Qatar, Kuwait i Oman) disposen d’un gran potencial energètic mundial, ja que tenen un 35% de les reserves de petroli i el 24% de les reserves de gas natural. Els seus recursos energètics els han
permès un important creixement econòmic amb sòlids fonaments macroeconòmics (creixement del PIB, superats superàvits pressupostaris i de balança per compte corrent,
baixos nivells de deute públic, etc.) fins a la fase de disminució del preu del petroli iniciat a finals de 2014, que ha afectat de manera desigual els països integrants d’aquesta àrea econòmica.
Per què EAU:
Els Emirats Àrabs (EAU) són una economia oberta a l’exterior que ofereix un règim molt
favorable per als intercanvis comercials amb uns aranzels baixos, una gestió duanera
eficient, un alt poder adquisitiu dels seus habitants, una alta dependència de les importacions i un paper creixent com a centre de distribució de mercaderies per tota la zona d’Orient Mitjà i Àfrica oriental. La seva economia és la més diversificada i la menys depenent del petroli de tots els països productors. Segons el FMI, els EAU van créixer un 3,8€ l’any
2021 i projecta uns creixements del 5,1% pel 2022 i del 4,2% pel 2023.
Per què Aràbia Saudita ?
Aràbia Saudita té una economia encara impulsada pel sector petrolier (és el principal productor de petroli amb més del 15% de les reserves provades del món, i té un paper líder a l’OPEP) i la despesa fiscal, tot i que el país està Intensificant els esforços de diversificació econòmica dins del programa Visió 2030., on els sectors prioritaris son. Turisme, transport, l’energia renovable i el sector sanitari. La política de grans obres públiques implementada per les autoritats, igual que la inversió estrangera directa i la solidesa del sistema bancari i financer, li han permès convertir-se en la primera economia de la regió i una de les més importants del món. Segons el FMI, Aràbia va créixer un 3,2€ l’any 2021 IMP 7.5.1/01APF-03 i projecta uns creixements del 7,6% pel 2022 i del 3,7% pel 2023.
Per què Kuwait:
Kuwait, un dels països més petits del món, té una població de 4,6 milions d’habitants, dels quals 1,8 milions són nacionals de Kuwait i la resta són expatriats i un PIB per càpita de 19.858 €, que el situa en el lloc 41 dels països del món. Kuwait ha elaborat el Pla “New Kuwait” que significa una nova estratègia per transformar la seva economia en las properes
dos dècades convertint el país en un centre de referència pel sector petroquímic i buscar i atraure inversions en les àrees de tecnologies de la informació, els serveis i les energies renovables. Segons el FMI, Kuwait va créixer un 1,3€ l’any 2021 i projecta uns creixements del 8,7% pel 2022 i del 2,6% pel 2023.
Dates i condicions de participació:
Dates: 22 – 29 maig, 2023
Cost participació:
Quota de participació: 450 € (+IVA) (+ cost d’agendes contractades)
Cost de les agendes PRESENCIALS personalitzades (en funció de l’evolució de la situació sanitària):
• Agenda a un país: 800€ (+IVA)
• Agenda a dos països, preu total: 1.200€ (+IVA)
• Agenda a tres països, preu total: 1.600€ (+IVA)
Cost de les agendes VIRTUALS personalitzades:
• Agenda a un país: 600€ (+IVA)
• Agenda als dos països, preu total: 900€ (+IVA)
• Agenda als tres països, preu total: 1.200€ (+IVA)
• Data límit d’inscripció: 10 de febrer de 2023. Places limitades
Què us oferim?
• Reunió amb el responsable dels mercats de la Cambra de Sabadell per avaluar l’activitat i objectiu de l’empresa participant.
• Agenda individualitzada elaborada pel nostres col·laboradors a destí: Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya als EAU (ACCIÓ Dubai)
• Recolzament logístic.
• Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció
comercial.
• Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
Destinataris: Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors o clients.

Requisits: Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats de negoci al país de destí.
Més  informació:ctache@cambrasabadell.org/vvicente@cambrasabadell.org