Missió a Indonèsia, Vietnam, Tailàndia

Del 08 de maig de 2023 al 17 de maig de 2023

Tecnologies facilitadores (TIC), Alimentació, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

 

Inscripcions fins el 03 de febrer de 2023

Descripció i objectius:
Les Missions Comercials són un instrument de prospecció de mercat online que tenen com a objectiu la recerca de contactes comercials (clients, distribuïdors, importadors, socis comercials, proveïdors) segons els perfils sol·licitats per l’empresa, als mercats objectiu.
Oportunitats de mercat:
ASEAN: l’Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic (formada per Indonèsia,
Malàisia, Singapur, Vietnam, Tailàndia, Filipines, Brunei, Cambodja, Laos i Myanmar) ha constituït a finals del 2015 un mercat únic amb un PIB conjunt de més de 2,5 bilions de dòlars i amb un creixement del PIB (ASEAN-5) del 23,4% pel 2021 i una projecció de creixement del 5,3% pel 2022 i del 4,9€ pel 2023, significant la 7ª economia del món i la 3ª d’Àsia, per darrera de la Xina i l’Índia i formant, amb els seus 622 milions d’habitants, el tercer mercat més gran del món.
Per què Indonèsia?
Indonèsia està cridada a ser la 10ª economia del món l’any 2025. Segons el FMI,
desprès del decreixement del -2,1% del PIB l’any 2020, degut a la pandèmia, el país va créixer un 3,7€ l’any 2021 i projecta un creixement del 5,3% pel 2022 i del 5,0€ pel 2023. Representa el 48 % de l’economia del sud-est asiàtic i, amb el 47 % de la població total de la zona, converteix l’arxipèlag en un mercat d’interès per a les empreses exportadores.
Per què Tailàndia?

Tailàndia és la porta d’accés a una de les regions més dinàmiques del món. Amb un mercat intern de més de 67 milions, segons el FMI, el país va créixer un 1,5€ l’any 2021 i projecta un creixement del 2,8% pel 2022 i del 3,7€ pel 2023. Manté acords de lliure comerç amb Xina, Índia, Japó, Corea del Sud i Austràlia i és el tercer soci comercial de la Unió Europea dins l’ASEAN. Ha posat en marxa un ambiciós programa d’estímul a l’economia en projectes d’infraestructura per valor de 30.000 milions d’euros. Necessita importar béns i tecnologia per a la seva dinàmica indústria exportadora. Té una classe mitjana urbana consolidada i la economia creix tot i la inestabilitat política.
Per què Vietnam?
Vietnam ha experimentat un ràpid creixement en les darreres tres dècades que ha transformat el país en una de les economies més dinàmiques del món. L’any 2019 va créixer un 7,2% i és un dels únics països del mon que va tenir créixer l’any 2020, amb un creixement positiu del PIB del 2,9%. Segons el FMI el país va créixer un 2,6€ l’any 2021 i projecta un creixement del 7,0 pel 2022 i del 6,2€ pel 2023. L’Acord de Lliure Comerç amb la UE, que va entrar en vigor l’agost del 2020, amb una reducció aranzelària del 99% de les importacions al país, suposa una gran oportunitat per a les empreses catalanes.
Dates i condicions de participació:
Dates:
• Indonèsia: 8, 9 i 10 de maig
• Tailàndia: 11 i 12 de maig
• Vietnam: 15, 16 i 17 de maig
Cost participació:
Quota de participació: 450 € (+IVA) (+ cost d’agendes contractades)
Cost de les agendes PRESENCIALS personalitzades:
• Agenda a un país: 800€ (+IVA)
• Agenda a dos països, preu total: 1.200€ (+IVA)
• Agenda a tres països, preu total: 1.600€ (+IVA)
Cost de les agendes VIRTUALS personalitzades:
• Agenda a un país: 600€ (+IVA)
• Agenda a dos països, preu total: 900€ (+IVA)
• Agenda a tres països, preu total: 1.200€ (+IVA)