Industrie Grand Ouest IGO22

Del 04 de octubre de 2022 al 06 de octubre de 2022

Sistemes industrials.

Les organitzacions presents al territori fan del País del Loira una de les regions més dinàmiques pel que fa al desenvolupament industrial, la innovació i l’experiència tècnica: centres de recerca, clústers de competitivitat i competències tecnològiques.

El seu desenvolupament econòmic està impulsat per grans inversions en sectors d’alta tecnologia i nous projectes de recerca.

Per a més informació: missionscambres@cambrescat.org