Inversa del vi de Japó, Singapur i Vietnam

Del 03 de octubre de 2023 al 04 de octubre de 2023

Alimentació.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

Japò

Amb una població que supera els 125 milions, Japó és el cinquè país amb majors importacions de vi. En aquest sentit, l’any 2021 les importacions van assolir els 244 milions de litres per un valor superior a 1.700 milions de dòlars. Si es comparen amb les dades de l’any 2020, el volum de les importacions ha descendit un 5,73%, mentre que el seu valor ha augmentat un 9%. Aquest fet denota que el preu per litre del vi importat ha augmentat un 16% en només un any.
Tot i que com en la majoria de països asiàtics el vi no és una beguda tradicional a Japó, el seu consum per càpita és un dels més elevats de la zona, amb 3,5 litres anuals segons l’Organització Internacional de la Vinya i el Vi. Així mateix, és cert que un gran nombre dels consumidors es situa en el grup d’edat superior a 55 anys, però també ho és el fet que cada cop més consumidors joves s’estan apropant al mercat del vi, els quals tenen una mentalitat més oberta a noves experiències.
Hi ha quatre aspectes que caracteritzen l’actual realitat del mercat del vi a Japó:
1) La important quota de mercat per part de vins originaris de països del Nou Món, en que Xile s’ha consolidat com el principal proveïdor amb 26% de la quota de mercat en volum (tot i que és el tercer si tenim en compte el valor de mercat, amb un 8,63%).
2) L’auge del vi espanyol, quart proveïdor en valor i tercer en volum, destacant que va ser l’ únic origen des d’on van augmentar les importacions l’any 2021
3) L’Acord de Lliure Comerç que va entrar en vigor a principis de l’any 2019 ha millorat l’accés al mercat dels vins europeus, tot i que en l’actualitat són molts els països productors que tenen acords similars.
4) La polarització dels preus de venta, trobant-se els vins xilens en el segment més baix de preu, i els francesos en la banda alta.
 Vietnam, tot i tractar-se d’un mercat de difícil accés viu des de ja fa uns anys uns creixements anuals d’entre el 5% i el 10%. En aquest sentit, segons dades d’Euromonitor International el sector del vi va superar els 208 milions d’USD de facturació l’any 2022 (un 16% més que l’any 2021) dada que es preveu que pugui assolir els 250 milions l’any 2026. Tot i que no hi ha cap dubte de que el volum d’importacions de vins catalans aniran en augment, cal ser realista pel que fa a les seves dificultats.
En línies generals, hi ha tres aspectes que condicionen l’accés a aquest mercat: d’una banda, l’alta penetració del vi local Dalat, per altra banda, la posició predominant dels vins francesos en el segment de vins importats, i per últim l’alt nivell impositiu que ha de suportar el vi, tot i que és un factor que tendeix a reduir-se. En aquest sentit, els aranzels actuals per al vi són del 25% quan fa molt poc temps eren del 50%. A més existeix un impost especial al consum que actualment és del 35%. No obstant això, fruit de l’Acord de Lliure Comerç els aranzels als vins europeus s’aniran reduint paulatinament fins que l’1 d’agost de 2027 hauran desaparegut per complet. Per tant, considerem que es tracta d’un mercat en que cal començar a treballar ara per a tenir-hi presència quan arribi aquella data.
Singapur, és un mercat que més enllà del vi que consumeix, és també plataforma de reexportació a altres països del sud-est asiàtic. Concretament, gairebé la meitat del vi que importa acaba sent reexportat a altres països com Japó, Hong Kong, Xina, o altres destins menys importants com Malàisia, Indonèsia, Cambodja, Tailàndia i Vietnam. Amb un consum anual per càpita que ni tan sols arriba als 2 litres però que té tendència creixent, l’any 2021 les importacions de vi van ascendir a 853 milions de dòlars, i es preveu que aquest 2023 arribi als 690 milions. De fet, s’espera que en el període 2023 – 2027 el creixement anual sigui del 5,32%. Per tots aquests motius es considera un mercat amb unes perspectives de creixement molt importants per als cellers catalans.
Objectius:
Fomentar i promoure l’exportació dels vins catalans a Japó, Singapur i Vietnam.
Operativa:
Les empreses que hi estiguin interessades hauran d’omplir un formulari d’inscripció, així com fer-nos arribar una presentació corporativa en anglès. A partir del 27 de març s’iniciarà la difusió entre els principals importadors i distribuïdors dels mercats objectiu, procedint a realitzar una selecció final de compradors que posteriorment seran convidats.
Un cop seleccionats, la Cambra de Comerç enviarà a les empreses catalanes el llistat de les empreses que visitaran Catalunya, i posteriorment elaborarà les agendes que contindran el detall de les entrevistes que se celebraran durant els dies 17 i 18 d’octubre de 2023. Durant la mateixa setmana els importadors tindran disponibilitat per visitar aquells cellers que més interès els hagin despertat.
Perfil dels contactes:
L’objectiu de l’organització és convidar una delegació d’un màxim de 12 representants que compleixin amb els següents perfils:
• Importadors i distribuïdors de vins i caves.
• Gran distribució.
Drets de participació:
Els drets de participació a aquesta acció són:
• Empreses no membres del Club Cambra: 1.155,00 € + IVA (1.397,55 €)
• Empreses membres del Club Cambra Business (-10%): 1.039,50 € + IVA (1.257,80 €)
• Empreses membres del Club Cambra Export (-20%): 924,00 € + IVA (1.118,04 €)
Aquest import inclou el dret a reunir-se amb els compradors finalment convidats.
Data límit de la inscripció:
La participació en aquesta acció està limitada a 25 cellers, tenint preferència en la reserva de plaça els cellers membres de les modalitats Business o Export del Club Cambra Lleida. La resta de cellers seran admesos per rigorós ordre d’inscripció. Les empreses interessades hauran de remetre a la Cambra de Comerç de Lleida (Jordi Quejido – jquejido@cambralleida.org tota la documentació indicada en l’apartat “Condicions de participació” i el justificant de pagament de la quota d’inscripció abans del proper 24 de març de 2023.
Condicions de participació:
Per tal de formalitzar la seva inscripció, l’empresa interessada haurà d’aportar la següent documentació:
1. Formulari d’inscripció facilitat per la Cambra contenint les dades comercials de l’empresa i les característiques del celler i els seus productes, així com els contactes que l’empresa pugui disposar en el mercat objectiu i que desitja que siguin convidats.
2. Carta o presentació digital de l’empresa en anglès d’una extensió aproximada d’una pàgina i en format word.
3. Justificant de pagament a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Lleida de la quota d’inscripció (transferència al IBAN ES97 2100 0511 6802 0004 1179).
La Cambra de Comerç no retornarà les quantitats lliurades a compte si es produeix la renúncia unilateral de l’empresa participant