Inversa del vi de Japó, Singapur i Vietnam

Del 16 de octubre de 2023 al 20 de octubre de 2023

Alimentació.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org