Missió Inversa de vins a Alemanya i Regne Unit

Del 18 de abril de 2023 al 19 de abril de 2023

Alimentació.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org