Missió a Israel

Del 19 de juny de 2023 al 23 de juny de 2023

Places limitades!! Inscripcions fins a 24 de març de 2023.

Tecnologies facilitadores (TIC), Alimentació, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

 

Per què Israel?

Israel és una de les economies de mercat més fortes i desenvolupades del món centrada principalment en els productes tecnològics.
La Unió Europea és el principal soci comercial d’Israel i el 2,3% de les seves importacions totals globals provenen del nostre país.
L’octubre de 2021, Israel va reformar el seu sistema d’importacions que afecten a més del 80% dels productes, reconeixent els estàndards de la norma europea o internacional i abolint totes les normes exclusives d’Israel que havien bloquejat una part significativa de la importació, encarint els productes o inclús prohibint la importació d’alguns d’ells fins ara. La reforma s’anirà aplicant per etapes als camps de regulació següents: estandardització (a partir de juny de 2022), energia (a partir de setembre de 2022), alimentació i cosmètica (a partir de gener de 2023).
A més, l’Acord Comercial d’Associació UE-Israel estableix una zona de lliure comerç ambdós països i les mercaderies originàries de la Unió Europea són elegibles per a taxes preferencials, sempre que es presenti el document pertinent d’origen preferencial. Per tant, hi ha una excepció de drets duaners per a productes industrials que arriben a Israel des d’Espanya.
Té tot just 9 milions d’habitants, però compta amb més de 6.000 start-ups tecnològiques, consolidant al país com un dels principals centres d’innovació i emprenedoria en l’àmbit global després de Silicon Valley, situant-se com el país amb la concentració més gran d’innovació i iniciativa empresarial del món, en sectors com l’agritech, la salut digital i l’equipament mèdic, la mobilitat intel·ligent, la ciberseguretat, les Smart cities, la indústria 4.0 i el foodtech.

Dates i inscripcions:
Dates de viatge d’anada i tornada: Sortida 12 de juny i tornada 16 de juny
Dates previstes per a les reunions: Les reunions amb els possibles socis-clients es portaran a terme els dies 13, 14 i 15 de juny
Quota d’inscripció: 450 € (+ IVA) + el cost de l’agenda contractada.
Cost d’agenda:
· Agenda presencial: 800 € + IVA
· Agenda virtual: 600 € + IVA
Data límit d’inscripció: 24 de març de 2022
Què us oferim?
 Reunió prèvia amb el responsable del mercat d’Israel per avaluar la potencialitat del
producte/servei i la participació de l’empresa a la Missió
· Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
· Suport logístic d’organització i tramitació de la documentació
· Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
· Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de terrassa durant el viatge i a les visites, si així ho
requereix l’empresa.
Destinataris:
Empreses que desitgin fer una acció d’apropament i coneixement del mercat d’Israel.
Requisits:
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí i a l’anàlisi del canal d’entrada sol·licitat.
Més informació: ipujol@cambraterrassa.org/missionscambres@cambrescat.org