Metal Madrid 2022

Del 19 de octubre de 2022 al 20 de octubre de 2022

.

Sectors d’exposició:

Subcontractació industrial (transformació de metall, plàstic i cautxú)
Components per a maquinària
Tractaments tèrmics i superficials
Composites
Fabricació additiva
Materials
Màquina eina
Programari
Metrologia
Robòtica
Automatització

Per a més informació: missionscambres@cambrescat.org