Missió a Angola i Zambia

Del 20 de abril de 2022 al 27 de abril de 2022

Alimentació, Indústries salut, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya  i té com a objectiu la recerca de distribuïdors o agents segons els perfils sol·licitats per l’empresa participant per afavorir un primer apropament dels mercats objectiu.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org