Missió a Argentina, Xile, Uruguai i Paraguai

Del 06 de novembre de 2023 al 17 de novembre de 2023

Alimentació, Indústries culturals, Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

 

Inscripcions fins: 30 de juny de 2023

Sectors d’interès preferent: agroindústria, processament d’aliments. alimentació especialitzada i gourmet, energies renovables, medi ambient i sostenibilitat (gestió de residus i tractament de l’aigua), aqüicultura, millora dels processos productius i la incorporació de tecnologies associades a la indústria 4.0, electrònica i electricitat, hàbitat (il·luminació i mobiliari), equipament industrial, packaging, reconversió de la indústria metal·lúrgica i metall mecànica, Smart Cities, eCommerce, TIC i transformació digital, educació (aplicacions i recursos), equipaments de transport, logística i comunicacions, components d’automoció salut i tecnologies mèdiques, equipaments químics, tèxtil tècnic, indústria auxiliar de la construcció, etc.
Descripció i objectius:
Les Missions Comercials són un instrument de prospecció de mercat que tenen com a objectiu la recerca de contactes comercials (clients, distribuïdors, importadors, socis comercials, proveïdors) segons els perfils sol·licitats per l’empresa, als mercats objectiu.
Oportunitats de Mercat:
El Fons Monetari Internacional (FMI) ha projectat un creixement del PIB d’Amèrica del Sud d’un 3,9% l’any 2022 i d’un 1,5€ l’any 2023.
Per què Xile:
Al llarg de les darreres dècades Xile, amb una població de vint milions d’habitants, ha estat una de les economies de més ràpid creixement d’Amèrica Llatina i una de les que ha fet el salt més gran en el seu grau de desenvolupament. Després d’un creixement del PIB d’un 11,0% pel 2021, el FMI estima un creixement del 2,7% pel 2022. L’economia xilena és una de les més obertes al món dels països de la regió de LATAM.
Per què Argentina:
Amb una població de 45 milions d’habitants, el FMI estima, després d’un creixement del PIB d’un 10,4 pel 2021 i d’un 4,6% pel 2022 que el país tindrà un creixement del 2,0 l’any 2023.
Per què Uruguai:
Amb una població de 3,5 milions d’habitants, el FMI estima un creixement del PIB d’un 4,4% el 2021 i del 5,3% el 2022 i un creixement del 3,6% pel 2023.
Per què Paraguai:
IMP 7.5.1/01APF-03
Amb més de 7 milions d’habitants, després d’un decreixement el FMI estima un creixement del PIB d’un 4,2% pel 2021, del 3,8% pel 2022 i projecta un creixement del 4,3% pel 2023

Dates: Entre els dies 06 i 16 de novembre:
• Xile: 6, 7 i 8 novembre
• Uruguai: 09 i 10 de novembre
• Paraguai: 13 i 14 de novembre
• Argentina: 15 i 16 de novembre
Cost participació:
Quota de participació: 450 € (+IVA) (+ cost d’agendes contractades)
Cost de les agendes PRESENCIALS personalitzades:
• Agenda a un país: 800€ (+IVA)
• Agenda a dos països, preu total: 1.200€ (+IVA)
• Agenda a tres països, preu total: 1.600€ (+IVA)
• Agenda a quatre països, preu total: 2.000€ (+IVA)
Cost de les agendes VIRTUALS personalitzades:
• Agenda a un país: 600€ (+IVA)
• Agenda a dos països, preu total: 900€ (+IVA)
• Agenda a tres països, preu total: 1.200€ (+IVA)
• Agenda a quatre països, preu total: 1.500€ (+IVA)
• Data límit d’inscripció: 30 de juny de 2023. Places limitades
Què us oferim?
• Reunió amb el responsable dels mercats de la Cambra de Sabadell per avaluar l’activitat i objectiu de l’empresa participant.
• Agenda individualitzada elaborada pel nostres col·laboradors a destí: Oficines de la Generalitat de Catalunya a Xile (ACCIÓ Santiago de Xile) i a Argentina (ACCIÓ Buenos Aires)
• Recolzament logístic.
• Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció comercial.
• Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
IMP 7.5.1/01APF-03
Destinataris: Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors o clients.
Requisits: Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats de negoci al país de destí.
Més informació:  vvicente@cambrasabadell.org /missionscomercials@cambrescat.org