Missió a Colòmbia, Perú i Equador

Del 13 de març de 2023 al 21 de març de 2023

Alimentació, Indústries mobilitat sostenible, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org

Inscripcions fins: 20 de gener de 2023

Ciutats a visitar: Bogotà, Lima i Quito i altres ciutats en funció de l’agenda de contactes.
Oportunitats de Mercat:
Per què Colòmbia:
Colòmbia constitueix una autèntica potència emergent a Amèrica Llatina. Amb una població de 50 milions d’habitants, el tercer país en població del continent llatinoamericà i el quart en extensió territorial a l’Amèrica del Sud, Colòmbia ha experimentat en els últims anys un creixement sostingut experimentant una gran transformació, gaudint d’una gran estabilitat
econòmica, política i financera. Segons el FMI, després d’un decreixement del 6,8% del PIB l’any 2020, degut ale efectes de la pandèmia, Colòmbia va experimentar un creixement del 10,7% el 2021 i del 7,6% el 2022 i pronostica un creixement del 2,2% pel 2023.
Per què Perú:
Amb una població de 33 milions d’habitants, el Perú és el tercer país més gran en extensió d’Amèrica del Sud, amb un grau de liberalització comercial exterior molt elevat. Perú té una abundant riquesa de minerals (coure, or i zinc) a més d’una àmplia capacitat de generació d’energia, i recursos agrícoles i pesquers. Segons el FMI, després d’un decreixement de l’11% del PIB l’any 2020, degut als efectes de la pandèmia, Perú va experimentar un creixement del 13,6% el 2021 i del 2,7% el 2022 i pronostica un creixement del 2,6% pel 2023
Per què Equador:
De menor dimensió que les economies veïnes (Perú i Colòmbia), l’economia equatoriana,
disposa d’abundants recursos naturals (coure, or i potencial petroli i gas), agrícoles i
pesquers, amb un baix risc inflacionari a causa de la dolarització total. Segons el FMI, IMP 7.5.1/01APF-03 després d’un decreixement del 7,8% del PIB l’any 2020, degut als efectes de la pandèmia, l’Equador va experimentar un creixement del 4,2% el 2021 i del 2,9% el 2022 i pronostica un creixement del 2,7% pel 2023
Itinerari / Dates d’inscripció:
Nota: cada empresa pot decidir prospectar un, dos o el tres mercats objectiu de la Missió
Dates: Entre els dies 12 i 22 de març de 2023, segons el següent programa:
• Colòmbia: 13, 14 i 15 de març
• Perú: 16 i 17 de març
• Equador: 20 i 21 de març
Cost participació:
Quota de participació: 450 € (+IVA) (+ cost d’agendes contractades)
Cost de les agendes PRESENCIALS personalitzades:
• Agenda a un país: 800€ (+IVA)
• Agenda a dos països, preu total: 1.200€ (+IVA)
• Agenda a tres països, preu total. 1.600€ (+IVA)
Puntualment es poden atendre sol·licituds d’agendes virtuals:
• Agenda a un país: 600€ (+IVA)
• Agenda a dos països, preu total: 900€ (+IVA)
• Agenda a tres països, preu total: 1.200€ (+IVA)
• Data límit d’inscripció: 20 de gener de 2023. Places limitades
Què us oferim?
• Reunió amb el responsable dels mercats de la Cambra de Sabadell per avaluar l’activitat i objectiu de l’empresa participant.
• Agenda individualitzada elaborada pel nostres col·laboradors a destí: Oficines de la Generalitat a Bogotà (ACCIÓ Bogotà) i a Lima (ACCIÓ Lima)
• Recolzament logístic.
• Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció comercial.
• Seguiment personalitzat de l’acció comercial

Més informació:vvicente@cambrasabadell.or/missionscambres@cambrescat.org