Missió a Colòmbia, Equador i Perú

Del 01 de maig de 2023 al 31 de maig de 2023

Indústries mobilitat sostenible, Sistemes industrials, Alimentació.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org