Missió a Croàcia i Sèrbia

Del 19 de maig de 2019 al 25 de maig de 2019

Places limitades!! Inscripcions fins a 30 de abril de 2019.

Indústries mobilitat sostenible, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Analitzar les oportunitats econòmiques i els factors competitius d’aquest pais. Les empreses participants tindran l’oportunitat d’establir relacions empresarials mitjançant una agenda individual i personalitzada de contactes comercials (distribuïdors, proveïdors, agents, socis, etc.) segons els perfils sol·licitats per l’empresa.

SECTORS D’INTERÈS PREFERENT:

Croàcia: Restauració (col·lectivitats, equipament hoteler i restauració), salut i equipaments mèdics (equips de diagnòstic i instruments mèdics), TIC i transformació digital, maquinària, metal·lúrgia i bens d’equip.
Sèrbia: Industries del transport, medi ambient, material elèctric, maquinària, components i productes químics per a processos industrials, biotecnologia, farmàcia i additius per a l’alimentació animal.

Descripció i objectius:

Aquesta Missió té com a objectiu la recerca de contactes comercials (distribuïdors, agents, socis, etc.) segons els perfils sol·licitats per l’empresa participant als mercats objectiu.

Es visitaran entre d’altres, les ciutats de Zagreb i Belgrad amb la possibilitat de desplaçament a Ljubljana (Eslovènia) si les empreses compten amb oportunitats de mercat al país.

Aquesta missió comercial és de caràcter multisectorial i compta amb una subvenció “bossa de viatge” segons condicions d’ACCIÓ.

Oportunitats de mercat:

Per què Croàcia:

Dins del grup de repúbliques sorgides de l’antiga Iugoslàvia, Croàcia és el segon país amb més poder adquisitiu i econòmic després d’Eslovènia. Tot i ser un mercat petit de 4,29 milions d’habitants, disposa d’una situació estratègica al sud-est d’Europa. Des de la seva adhesió a la Unió Europea el 2013, s’han previst fortes inversions en infraestructures finançades amb fons comunitaris.
Destaca per estar entre els països amb major taxa de desocupació del món. Un dels principals objectius de Croàcia respecte a la seva economia és la captació d’inversions estrangeres per al seu futur desenvolupament i la reestructuració i modernització de la seva economia. La capital i més important ciutat de Croàcia és Zagreb, i és un important centre de comerç exterior i de negocis.

Per què Sèrbia:
Sèrbia és la principal economia membre de l’àrea CEFTA (l’Acord Centreeuropeu de Lliure Canvi) i està considerat com un dels països amb un potencial de creixement més gran a mig termini. La disponibilitat de recursos naturals per a la generació d’energia, així com la combinació d’una força de treball relativament qualificada amb costos salarials moderats, són condicions atractives per iniciar-hi negocis.

En l’actualitat l’agricultura aporta el 7,9% del PIB i fins a fa pocs anys l’agricultura era el principal sector exportador de Sèrbia i l’únic sector que en aquest país registrava superàvit comercial. El sector secundari suposa entorn del 30% del PIB de l’economia sèrbia, predominant les manufactures, l’energia i la construcció. Mentre que el sector terciari representa un 60% del PIB, on predominen els comerços majoristes i minoristes, les telecomunicacions, els hotels i restauracions.

Itinerari : del 19 al 25 de maig de 2019
19 de maig: Desplaçament des de Barcelona a Zagreb
20 i 21 de maig : jornades de treball a Croàcia (amb possibilitat d’extensió a Eslovènia)
22 de maig : Desplaçament des de Zagreb a Belgrad
23 i 24 de maig: Jornades de treball a Sèrbia
25 de maig: Desplaçament des de Belgrad a Barcelona

Quota d’inscripció:
650 € (+ IVA) + el cost de l’agenda/es contractada/es.
Cost per agenda:
Cost agenda a 1 país : 800 € (+IVA)
Cost agenda a 2 països: 900 € (+IVA)
Subvenció “bossa de viatge” segons condicions d’ACCIÓ.
Data límit d’inscripció: 28 de febrer de 2019

Què us oferim?

? Reunió amb el responsable dels mercats de Croàcia i Sèrbia de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
? Agenda individualitzada elaborada per la nostra col·laboradora a destí.
? Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
? Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
? Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
? Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Destinataris:
Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

Més informació :
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay, 29-49
08224 Terrassa
Tel: 937339833
Iolanda Pujol
E-mail: ipujol@cambraterrassa.org