Missió a Gabon i Camerún

Del 24 de setembre de 2023 al 29 de setembre de 2023

Sistemes industrials, Alimentació, Indústries salut.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org