Missió a Geòrgia i Armènia

Del 14 de octubre de 2018 al 19 de octubre de 2018

Places limitades!! Inscripcions fins a 20 de juny de 2018.

Alimentació.

Aquesta Missió te com a objectiu l’organització d’agendes de reunions amb possibles clients, distribuïdors, agents, etc, segons sigui el perfil de cerca de l’empresa que s’hi inscrigui.

Què us oferim?
-Reunió amb el responsable dels mercats de Geòrgia i Armènia de la Cambra de Comerç
de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
-Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
-Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
-Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
-Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
-Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a
visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:
-Quota de participació: 650 € +IVA
-Preu d’agendes en destí:
-Agenda Geòrgia: 750 € +IVA
-Agenda Armènia: 750 € +IVA
-Data límit d’inscripció: 20 de juny de 2018
-Places limitades

Més informació
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA i SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay 29-49
08224, Terrassa
Tel: 937339833
E-mail: Iolanda Pujol ipujol@cambraterrassa.org/missionscambres@cambrescat.org