Missió a India

Del 17 de abril de 2023 al 21 de abril de 2023

Tecnologies facilitadores (TIC), Activitats emergents, Alimentació, Indústries mobilitat sostenible, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023 i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

 

Inscripcions fins: 03 de febrer de 2023
Sectors d’interès preferent:
Biotecnologia, Green Technologies (energies renovables, tractament
d’aigües i gestió de residus) alimentació i maquinària per processar
aliments, bens agroindustrials i agroquímics, components d’automoció
(automòbils i motocicletes), Biotech i Sector Salut, Sector TIC, , enginyeria i processos industrials, matèries primeres i semielaborats, materials de construcció, productes químics, sector Premium (cosmètica, bellesa, béns i serveis premium), alimentació i tèxtil moda
Descripció i objectius:
Les Missions Comercials són un instrument de prospecció de mercat online que tenen com a objectiu la recerca de contactes comercials (clients, distribuïdors, importadors, socis comercials, proveïdors) segons els perfils sol·licitats per l’empresa, als mercats objectiu.
Oportunitats de Mercat:
Per què l’Índia?
L’Índia és un dels mercats amb més potencial de creixement del món. Amb una població estimada en més de 1200 milions, l’Índia va camí de ser una de les potències econòmiques del món del segle XXI. Des de la seva obertura econòmica i comercial a la dècada dels noranta del
segle XX, el creixement econòmic mitjà s’ha situat a taxes superiors al 6,5%, la qual cosa ha contribuït al ràpid desenvolupament d’una classe mitjana amb una elevada capacitat adquisitiva. Segons el FMI, desprès del decreixement del -7,3% de l’any 2020, degut a la pandèmia, el país va créixer un 8,7% l’any 2021 i projecta un creixement del 6,8 pel 2022 i del
6,1% pel 2023.
Dates i condicions de participació:
Dates: Entre els dies 17 al 21 d’abril de 2023.
Horari: Donada la diferència horària, les reunions s’efectuaran en horari de matí IMP 7.5.1/01APF-03

Cost participació:
Quota de participació: 450 € (+IVA) (+ cost d’agendes contractades)
Cost de l’agenda personalitzada PRESENCIAL:
• Agenda Índia: 800€ (+IVA)
Cost de l’agenda personalitzada VIRTUAL:
• Agenda Índia: 600€ (+IVA)
• Data límit d’inscripció: 03 de febrer de 2023 – Places limitades
Què us oferim?
• Reunió amb el responsable dels mercats de la Cambra de Sabadell per avaluar l’activitat i objectiu de l’empresa participant.
• Agenda individualitzada elaborada pel nostres col·laboradors a destí: Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Bombai (ACCIÓ Bombai): Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Bombai (ACCIÓ Bombai)
• Recolzament logístic
• Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció comercial.
• Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
Destinataris: Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors o clients.
Requisits: Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats de negoci al país de destí.
Més informació:
E-mail: vvicente@cambrasabadell.org /missionscomercials@cambrescat.org