Missió a Japó i Corea del Sud

Del 07 de juny de 2018 al 17 de juny de 2018

Alimentació, Indústries disseny, Indústries salut, Sistemes industrials.

Japó, la tercera economia més gran del món, amb quasi 127 milions de persones, en general amb un nivell de vida alt, està molt exposat a la situació econòmica mundial degut a la forta dependència de les exportacions.
Corea del Sud, la 3ª economia d’Àsia, i la de més ràpid desenvolupament (taxa creixement del 3%), és molt depenent de les importacions (només per satisfer la demanda alimentaria importa el 70% dels productes).

-02/06/2018 Barcelona – Tokio
-04, 05 i 06 de juny de 2018- Entrevistes a Tokio
-06/06/2018 Tokio – Seul
-07 i 08 de juny de 2018- Entrevistes a Seul
-09/06/2018 Seul – Barcelona

Què us oferim?
-Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí, contrastats pel Consell
de Cambres de Catalunya
-Recolzament logístic
-Gestió i tramitació de la Subvenció amb ACCIO
-Seguiment post-missió

Més informació
Sra. Alexia Vásquez Franch, avasquez@cambragirona.org / tel. 972418515