Missió a Marroc, Algèria i Tunísia

Del 29 de gener de 2020 al 07 de febrer de 2020

Tecnologies facilitadores (TIC), Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials, Activitats emergents, Alimentació, Indústries culturals, Indústries disseny.

Marroc és un mercat molt atractiu per a les exportacions del nostre país gràcies a la seva situació geogràfica, la complementarietat entre la seva economia i l’espanyola, i el gran creixement econòmic que està experimentant aquest país en els últims anys.
Els recents acords comercials bilaterals (especialment amb el món àrab), han convertit el Marroc en una atractiva plataforma de producció i distribució.

Algèria és un mercat de gairebé trenta-nou milions d’habitants. La zona nord del país concentra la major part de la població, així com els principals centres econòmics.
Els sectors més importants per a les empreses espanyoles exportadores són, entre d’altres els productes intermedis com són ara el packaging, productes agrícoles (també equipament), recanvis i accessoris de vehicles i il·luminació en general entre d’altres.

Tunísia és un mercat d’11 milions d’habitants, dos milions i mig dels quals viuen a la capital, Tunis.
El país posseeix una economia oberta amb un comerç exterior que va representar el 91% del PIB l’any 2016 (segons el Banc Mundial). Fins a la crisi de 2011, el país va seguir una política d’obertura econòmica i va firmar un acord d’associació amb la Unió Europea, que suprimia les barreres aranzelàries i comercials de la majoria de les mercaderies

 

Què us oferim?
Reunió amb el responsable dels mercats de Marroc, Algèria i Tunísia de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
Suport logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.
Dades de participació:
Quota de participació 650 € (+IVA)
Preu d’agendes en destí:
Marroc: 800 €
Algèria: 975 €
Tunísia: 950 €
Data límit d’inscripció: 5 de desembre de 2019