Missió a Marroc, Algèria i Tunísia

Del 21 de febrer de 2018 al 02 de març de 2018

Places limitades!! Inscripcions fins a 15 de decembre de 2017.

Alimentació, Indústries salut, Sistemes industrials.

Aquesta Missió te com a objectiu l’organització d’agendes de reunions amb possibles clients, distribuïdors, agents, etc, segons sigui el perfil de cerca de l’empresa que s’hi inscrigui.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, en el marc del Pla d’Acció Internacional 2018 del Consell General de Cambres de Catalunya, amb la cooperació dels seus col·laboradors a Casablanca i Alger, organitzen una Missió Comercial a Marroc i Algèria i Tunísia del 21 de febrer al 2 de març de 2018.

Aquesta missió comercial és de caràcter plurisectorial.

Es visitaran, entre d’altres, les ciutats de Casablanca, Alger i Tunísia segons les agendes individuals preparades específicament per la Cambra per a cada empresa.

Data límit d’inscripció: 15 de desembre de 2017

Què us oferim?

Reunió amb el responsable dels mercats de Marroc, Algèria i Tunísia de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Més informació: mllimos@cambraterrassa.org
missionscambres@cambrescat.org

PER QUÈ MARROC?
Marroc és un mercat molt atractiu per a les exportacions del nostre país gràcies a la seva situació geogràfica, la complementarietat entre la seva economia i l’espanyola, i al gran creixement econòmic que està experimentant aquest país en els últims anys.
Els recents acords comercials bilaterals (especialment amb el món àrab), han convertit el Marroc en una atractiva plataforma de producció i distribució.
Marroc també s’ha mantingut relativament allunyat de la crisi internacional tot i la estreta vinculació que manté amb el seu soci econòmic principal: la Unió Europea.
Existeix un important nínxol de mercat en el sector serveis, encara que els béns de consum i industrials també tenen molta força en l’economia marroquí.

PER QUÈ ALGÈRIA?
Algèria és un mercat de gairebé trenta nou milions d’habitants. La zona nord del país és on es concentra la major part de la població, així com els principals centres econòmics.
Els sectors més importants per a les empreses espanyoles exportadores són: ferroviari, maquinària i materials per a la construcció (tant obra civil com vivendes), aparells mecànics i elèctrics (degut a la escassa producció local) transport marítim, automòbils i vehicles de transport; agroalimentària, plàstics, aparells elèctrics, medicaments i equipament hospitalari, energies renovables i gestió de residus.

PER QUÈ TÚNISIA?
Tunísia és un mercat de 11 milions d’habitants, dos milions i mig dels quals viuen a la capital, Tunis.
El país posseeix una economia oberta amb un comerç exterior que va representar el 91% del PIB l’any 2016 ( segons el Banc Mundial). Fins la crisi de 2011, el país va seguir una política d’obertura econòmica i va firmar un acord d’associació amb la Unió Europea, que suprimeix les barreres aranzelàries i comercial de la majoria de les mercaderies.
La balança comercial del país és estructuralment deficitària.
Els seus principals socis per a al importació i la exportació son la Unió Europea i Xina. El comerç a través de fronteres es veu amenaçat per la fràgil situació que travessa Líbia. França segueix essent el principals proveïdor i client de Tunísia