Missió a Polònia, Txèquia, Eslovaquia i Hongria

Del 18 de maig de 2020 al 29 de maig de 2020

Alimentació, Indústries mobilitat sostenible, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris a Pòlònia:
 Alimentació especialitzada i gourmet
 Indústria Audiovisual
 Sector químic i plàstics
 Sector paper, cartró i packaging
 Serveis per l’esport: alt rendiment i professionalització
 Sector farmacèutic: producció i distribució..
 Béns de consum
 Tecnologia Sanitària
 Indústria agroalimentària.
 Materials de construcció i material elèctric
 Tic
 Gestió de residus i sector mediambiental
 Subministraments i equipaments per defensa, energies renovables i tractament d’aigües i infraestructures.
 Sector serveis: serveis d’enginyeria lligats a obra civil

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris a Rep. Txeca:
 Equipament per al sector d’infraestructures, transport i construccions
 Sector automoció i equipaments màquina-eina.
 Materials de construcció
 Industria 4.0
 Gastronomia : aliments i begudes
 Oportunitats en sector TIC
 Bens de consum: calçat i tèxtil
 Franquícies en sectors: moda, salud, bellesa i restauració
 Indústria alimentària de productes càrnics i làctics.
 Licitacions: infraestructures i industria de defensa
 Energies renovables, biotecnologia, Start Ups Tecnològiques

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris a Eslovàquia:
 Productes industrials i tecnologia
 Sector automoció : parts i components
 Equips i components electrònics i informàtics
 Maquinària i material electrònic
 Cautxú, plàstic i les seves manufacturs
 Bens de consum

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris a Hongria:
 Sector automoció
 Oportunitats en el sector TIC
 Equipaments de diagnòstic i instruments mèdics
 Demanada de productes fitness i productes relacionats amb el cos.
 Bens de consum

Itinerari Orientatiu:
 17/05/2020 Barcelona – Varsòvia
 Del 18 al 20 de maig de 2020 – Entrevistes a Varsòvia (o la ciutat més adient segons perfil d’ empresa)
 20/05/2020 Varsòvia – Praga
 Del 21 al 22 de maig 2020 – Entrevistes a Praga (o la ciutat més adient segons perfil d’ empresa)
 Del 25 al 27 de maig de 2020 Entrevistes a Bratislava (o la ciutat més adient segons perfil d’ empresa)

 

Inscripcions fins el 31/03/2020
 27/05/2020 – Bratislava- Budapest
 Del 28 al 29 de maig de 2020 – Entrevistes a Budapest (o la ciutat més adient segons perfil d’ empresa)
 30/05/2020- Budapest – Barcelona

Què us oferim?
 Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí, contrastats pel Consell de Cambres de Catalunya
 Recolzament logístic
 Gestió i tramitació de la Subvenció amb ACCIO
 Seguiment post-missió

Més informació: Sra. Alexia Vásquez Franch, avasquez@cambragirona.org / tel. 972418515