Missió a Romania i Bulgària

Del 06 de maig de 2018 al 11 de maig de 2018

Places limitades!! Inscripcions fins a 23 de març de 2018.

Indústries mobilitat sostenible, Alimentació, Indústries disseny.

Aquesta Missió te com a objectiu l’organització d’agendes de reunions amb possibles clients, distribuïdors, agents, etc, segons sigui el perfil de cerca de l’empresa que s’hi inscrigui.

-Reunió amb el responsable dels mercats de Romania i Bulgària de la Cambra
de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
-Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
-Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació
necessària.
-Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible
l’acció.
-Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
-Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el
viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

-Quota de participació 650 € (+IVA)
-Preu d’agendes en destí:
-Agenda Bulgària: 620 €+IVA
-Agenda Romania: 620 €+IVA

Més informació
ipujol@cambraterrassa.org
missionscambres@cambrescat.org