Missió a Ruanda i Uganda

Del 28 de febrer de 2023 al 07 de març de 2023

Alimentació, Indústries salut, Química i energia i recursos.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya 2023  i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org