Missió virtual a Kazakhstan, Uzbekistan i Turquia

Del 05 de octubre de 2020 al 16 de octubre de 2020

Alimentació, Indústries disseny, Indústries salut, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris a Kazakhstan i Uzbekistan:
 Indústria química – Especialment a Uzbekistan
 Salut, farmacèutic i cosmètica
 Productes de consum
 Ind. de l’alimentació i transformats (empreses desenvolupadores de projectes de granges avícoles i de
projectes industrials de transformació de carns i làctics, maquinària per la cadena de producció i
packaging d’aliments, importació de gra).
 Ind. auxiliar de l’agricultura (empreses desenvolupadores de projectes clau en mà per hivernacles,
equipaments i accessoris per hivernacles, sistemes de reg, fertilitzants, maquinària agrícola) –
Especialment a Uzbekistan
 Ind. auxiliar del ferrocarril – Especialment a Kazakhstan
 Energia (refineries, gasoductes, energies renovables, cicle combinat, serveis d’enginyeria per renovació
i modernització d’instal·lacions ja existents)
 Mineria

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris a Turquia:
 Productes d’alimentació especialitzada i gourmet
 Productes de consum: Fragàncies, essències aromàtiques
 Maquinària envasat i embalatge i maquinària indústria Alimentaria
 Industria Metal·lúrgica i Maquinària agrícola
 Sistemes de Sanitat electrònics, productes OTC
 Equipaments mèdics
 Indústria del plàstic i packaging

Què us oferim?
 Agenda individualitzada d’entrevistes virtuals
 Seguiment post-missió

Quota de participació: 350 € (+IVA)
 Agendes personalitzades: 600€ (+IVA) un país i 200€ + IVA per país addicional.
 Data límit d’inscripció: 06/07/2.020
 Places limitades

 

Més informació
Sra. Maribel Martínez, mmartinez@cambragirona.org / tel. 972418517