Missió al Líban

Del 01 de octubre de 2018 al 30 de octubre de 2018

Alimentació, Indústries disseny, Indústries mobilitat sostenible, Sistemes industrials.

Analitzar les oportunitats econòmiques i agendar entrevistes amb clients potencials segons els perfils indicats per cada empresa.

Més informació: missionscambres@cambrescat.org