Missió Canadà

Del 01 de novembre de 2022 al 30 de novembre de 2022

Alimentació, Indústries disseny, Indústries salut, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org