Missió a Mèxic

Del 27 de febrer de 2022 al 04 de març de 2022

Places limitades!! Inscripcions fins a 14 de gener de 2022.

Alimentació, Indústries culturals, Indústries salut, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya i té com a objectiu la recerca de distribuïdors o agents segons els perfils sol·licitats per l’empresa participant per afavorir un primer apropament als mercats objectiu.

 

PER QUÈ MÈXIC?

Mèxic és un país situat a Amèrica del Nord amb un total de gairebé 128 milions d’habitants. Tot i la seva extensa densitat de població, és un dels països amb menys percentatge de persones desocupades del món.
El seu PIB estar tornant a poc a poc a l’escenari anterior a la pandèmia, però les debilitats del mercat laboral, la inversió i l’excessiva dependència dels Estats Units d’Amèrica marcaran el pols de la seva remuntada.
El nou acord de lliure comerç per a Amèrica del Nord (T-MEC) apareix a l’horitzó com a una de les grans esperances per a l’economia mexicana.
Tot i això, l’augment de productivitat segueix essent un punt de millora i la manufactura i les exportacions estan per sobre dels nivells previs a la pandèmia, els serveis s’estan reobrint i hi ha més ocupació.
El fort creixement dels Estats Units ajudarà a la recuperació de la demanda i presenta una oportunitat per a implementar polítiques que assegurin una recuperació econòmica per a Mèxic.

Què us oferim?

? Reunió amb el responsable del mercat de Mèxic de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
? Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
? Suport logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
? Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
? Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
? Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:

Quota de participació: 650 € (+IVA)
Preu d’agendes en destí:

? Mèxic: 1.100 € + IVA

Data límit d’inscripció: 14 de gener de 2022
Places limitades

Destinataris:

Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:

Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

Més informació:
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay 29-49
08224, Terrassa
Tel. 937339833
Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org

Ben atentament,
Departament Internacional
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.

2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels organitzadors a:
Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel. 937339833

3. La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)

4. Forma de pagament: Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Directa a Mèxic 2022” al compte número:
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607
SWIFT: BSABESBB

5. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
– La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
– La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
– Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.
Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.

7. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.

8. Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada pel director de la Missió.

9. En cas de cancel·lació de l’empresa:
– La quota de participació no es retornarà.
– La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100% en cas que el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
– De les despeses ocasionades amb l’agència de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org