Missió Virtual a Panamà, Costa Rica, Guatemala i Dominicana

Del 12 de abril de 2021 al 23 de abril de 2021

.

Aquesta Missió té com a objectiu la recerca de contactes comercials (distribuïdors, agents, socis, etc.) segons els perfils sol·licitats per l’empresa participant als mercats objectiu.

MISSIÓ COMERCIAL VIRTUAL
PANAMÀ, COSTA RICA, GUATEMALA I
REPÚBLICA DOMINICANA
UNA NOVA FORMA DE FER NEGOCIS SENSE DESPLAÇAR-SE

El món ha canviat i també les formes de fer negocis. Sorgeix una nova forma de relacionar-nos i és necessari que ens hi adaptem perquè no podem permetre aturar-nos.
Les Missions Comercials Virtuals són, sens dubte, una alternativa més per a que les empreses puguin prospectar els mercats i un primer pas per a la presa de contacte amb possibles clients.
És per això que la Cambra de Terrassa, amb la col·laboració de l’Oficina d’ACCIÓ a Panamà, organitza una Missió Comercial Virtual a Panamà, Costa Rica, Guatemala i República Dominicana.
Us proposem l’organització d’una agenda de negocis virtual, on les reunions que us aconseguirem amb possibles clients es portaran a terme per mitjà de videoconferències supervisades i moderades per l’Oficina d’ACCIÓ a Panamà i la Cambra de Terrassa.
Les dates previstes per a portar a terme les reunions virtuals aniran des del 12 al 23 d’abril de 2021.
Data límit d’inscripció: 26 de febrer de 2021
Places limitades

SECTORS D’INTERÈS PREFERENT:

Béns d’equip, maquinària per a la construcció i l’obra pública, indústria de l’aigua i sanejament, alimentació, sector tèxtil-confecció, TIC, tecnologia, maquinària i serveis, equipament per al sector portuari, serveis logístics, noves tecnologies i maquinària per al sector agrícola, procediments d’industrialització.

DESCRIPCIÓ I OBJECTIUS:

Aquesta Missió té com a objectiu la recerca de contactes comercials (distribuïdors, agents, socis, etc.) segons els perfils sol·licitats per l’empresa participant als mercats objectiu.

OPORTUNITATS DE MERCAT:
PER QUÈ PANAMÀ?

La economia de Panamà és una de les més estables d’Amèrica Llatina. Entre les principals activitats es troben els serveis financers, turístics i logístics, els quals representen el 75% del PIB.
Panamà depèn sobretot del seu conglomerat de serveis de transport i logística orientats cap al comerç mundial. Al voltant del Canal de Panamà s’aglutinen ports de transbord de contenidors, zones franques de comerç, ferrocarril i el més gran hub aeri de passatgers de Llatinoamèrica.
Els sectors més impactats per la contracció econòmica entre gener i setembre van ser precisament els que van estar paralitzats pel confinament imposat per la pandèmia: construcció (-52,9%), Comerç a l’engròs i detall (-24,6%) i Hotels i restaurants (-51,4%), Transport, emmagatzematge i comunicacions (-6,7%). En contrast, les activitats amb un millor comportament durant el 2020 han sigut el sector Miner (+74%), Serveis de salut, Producció agropecuària (+40%) i la Pesca i el transport de mercaderies (6%).

PER QUÈ COSTA RICA?

Costa Rica és el 4rt millor ambient de negocis a Llatinoamèrica amb una estructura de generació de riquesa diversificada on, el sector terciari és el que més aporta al PIB, amb 70%, seguit pel sector industrial dinàmic (18,2%) i un sector primari amb 4,5%.
Degut al shock de demanda generat per la pandèmia mundial, el PIB del país ha patit una caiguda de -4,5% al 2020. Es preveu una recuperació del PIB del 2,6% en el 2021 si els plans de vacunació i control de contagis són efectius i es manté el pla de reestructuració de les finances públiques.
L’activitat econòmica prendrà força a partir del segon trimestre de 2021, quan la mobilitat internacional pugui recuperar-se amb més vigor, amb el consegüent impacte en el turisme i en funció de la capacitat tractora dels principals socis comercials (Estats Units, Mèxic, Colòmbia i Holanda).
Els sector serveis de consultoria i TIC està observant un clar augment des del 2020 degut a la necessitat transformació digital del comerç i serveis empresarials.
PER QUÈ GUATEMALA?

L’economia guatemalenca té una estructura del PIB centrada en els serveis (61%), el sector primari (10%) i el sector secundari (22%) on la indústria manufacturera va representar aproximadament el 14% del PIB total durant el 2019.
El context de la pandèmia des del març de 2020 ha generat 5.673 morts i uns 159.602 contagis, entre la primera i segona onada a Guatemala.
Els estudis de previsió posicionen Guatemala com una de les primeres economies en recuperar-se del shock econòmic de la pandèmia. La caiguda del PIB al 2020 s’ha estimat en un -2%. Es preveu que al 2021 el país creixi un 3,5%.
L’índex d’activitat industrial a Guatemala ha confirmat creixements en els següents sectors: la industria de metalls i mineria, les industries química i farmacèutica, el sector plàstic/packaging, el sector salut i el sector agroindustrial, així com energia-gas-aigua.
Les perspectives econòmiques dels Estats Units d’un creixement del 5,5% són importants per a Guatemala atès que la nostra economia està fortament vinculada, comercialment com per les remeses familiars.
Sectors com les TIC i els serveis per la transformació digital i el comerç electrònic, estan creixent intensament per facilitar els nous hàbits de consum generats per les restriccions de mobilitat, distanciament social i confinaments que es seguiran patint al 2021 i 2022.

PER QUÈ REPÚBLICA DOMINICANA?

La República Dominicana és una de les economies amb major creixement econòmic a Amèrica Llatina i el Carib; en el període que va de l’any 2015 al 2019 va créixer a una mitjana d’un 6% anual. És l’economia més gran de Amèrica Central i el Carib.
L’impacte global que ha suposat la pandèmia de la COVID-19 a l’economia d’aquest país, s’ha reflectit clarament en el segon trimestre del 2020 una aguda contracció en 3 sectors: turisme, construcció i mineria, provocant un decreixement del -4,3% el 2020 i que creixi per sota del seu potencial en 2021 i 2022.
Des de maig de 2020, s’ha observat una recuperació gradual en la majoria dels sectors industrials així com del sector constructor. La capacitat industrial instal·lada sota el règim de zones franques del país (un conjunt de 711 empreses en sectors com equips mèdics, tèxtil i electrònica en 75 parcs industrials sota aquesta modalitat) s’està recuperant gradualment a partir de la recuperació de la demanda del mercat destinatari de les exportacions: Estats Units. S’espera que el creixement econòmic arribi a una taxa del 6% per 2021, per sobre del seu potencial.
INFORMACIÓ

Dates de reunions virtuals: Les reunions amb els possibles socis-clients es portaran a terme entre el 12 i el 23 d’abril de 2021.

Quota d’inscripció: 350 € (+ IVA) + el cost de l’agenda virtual contractada.

Cost d’agenda virtual a 1 país: 600 € (+IVA)
Cost d’agenda virtual a 2 països: 800 € (+IVA)
Cost d’agenda virtual a 3 països: 1.000 € (+IVA)
Cost d’agenda virtual a 4 països: 1.200 € (+IVA)

Data límit d’inscripció: 26 de febrer de 2021