Missió a Qatar

Del 21 de març de 2022 al 24 de març de 2022

Indústries salut, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya i té com a objectiu la recerca de distribuïdors o agents segons els perfils sol·licitats per l’empresa participant per afavorir un primer apropament als mercats objectiu.

PER QUÈ QATAR?

Qatar és un estat sobirà àrab amb una única frontera terrestre, Aràbia Saudita i la resta de territori són aigües el Golf Pèrsic. És un país amb una població total de més de 2 milions i mig d’habitants dels quals un 79,66% són immigrants, convertint-se en el segon país del món amb més percentatge d’aquests.

És un dels països amb més renda per càpita del món gràcies als seus recursos naturals en gas i petroli (34,8% del PIB). L’Estat de Qatar és el tercer major productor de gas liquat i exporta el 75% del total produït. Amb la pandèmia de la covid-19 i la crisi econòmica mundial que ha ocasionat, el seu PIB s’ha vist alterat, registrant una taxa de creixement anual del -2,5% sobretot per a la menor demanda d’hidrocarburs i l’escassa activitat interna durant el confinament. L’FMI estima una recuperació gradual del 2,7% per a 2021. El creixement dependrà, sobretot, de l’augment de la producció d’hidrocarburs i del repunt de la demanda interna.

El context sanitari de Qatar és molt bo gràcies a una taxa de vacunació de gairebé el 90% del total de la població majors de dotze anys. S’han eliminat ja moltes restriccions com l’obligatorietat de mascareta a l’exterior o la limitació del nombre d’estudiants a les escoles. Quant a Omicrom no s’ha adoptat cap mesura extraordinària excepte la prohibició de vols procedents del sud d’Àfrica.

Qatar es troba immers en un procés de diversificació productiva i foment de l’autosuficiència en el marc de la visió 2030. Aquest procés ofereix oportunitats a sectors com el tecnològic, innovació, digitalització i serveis amb un alt valor afegit.
Segueix essent molt interessant el mercat de béns de luxe en moda, cosmètica i habitat…

Què us oferim?

? Reunió amb el responsable del mercat de Qatar de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
? Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
? Suport logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
? Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
? Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
? Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:

Quota de participació: 650 € (+IVA)
Preu d’agendes en destí:

? Qatar: 650 € + IVA

Data límit d’inscripció: 28 de gener de 2022
Places limitades

Destinataris:

Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:

Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

Més informació

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay 29-49
08224, Terrassa
Tel. 937339833
Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org

Ben atentament,
Departament Internacional
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.

2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels organitzadors a:
Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel. 937339833

3. La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)

4. Forma de pagament:
– Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Directa a Qatar 2022” al compte número:
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607
SWIFT: BSABESBB

5. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
– La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
– La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
– Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.
Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.

7. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.

8. Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada pel director de la Missió.

9. En cas de cancel·lació de l’empresa:
La quota de participació no es retornarà.
La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100% en cas que el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
De les despeses ocasionades amb l’agència de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org