Missió Índia – Sri Lanka

Del 23 de setembre de 2018 al 02 de octubre de 2018

Places limitades!! Inscripcions fins a 30 de juliol de 2018.

Indústries mobilitat sostenible, Indústries salut, Alimentació, Indústries disseny.

L’Índia és un dels mercats amb més potencial de creixement del món. Des de la seva obertura econòmica i comercial a la dècada dels noranta del segle XX, el creixement econòmic mitjà s’ha situat a taxes superiors al 6,5%.

Sri Lanka amb 22,2 milions d’habitants i un creixement econòmic del 4,3%, ha realitzat un esforç important per establir una base industrial sostenible i competitiva, modernitzar les seves estructures i revitalitzar les regions menys desenvolupades.

Del 22 de setembre al 3 d’octubre de 2018
Ciutats a visitar: Delhi, Bombai i Colombo i altres ciutats, si s’escau, en funció de l’agenda de contactes.

– Dissabte 22 de setembre: Vol BCN – Bombai
✓ 24, 25 i 26 de setembre: jornades de treball a Bombai
– Dimecres 26 De setembre: Vol Bombai – Delhi
✓ 27 i 28 de setembre: jornades de treball a Delhi
– Dissabte, 29 de setembre: Vol Delhi – Colombo
✓ 1 i 2 d’octubre: jornades de treball a Sri Lanka
– 02/03 d’octubre: Colombo – BCN

L’itinerari proposat podrà ser modificat, prèvia aprovació de la Cambra, en funció de l’agenda de l’empresa participant. Es pot participar només a l’Índia.

Quota de participació: 650 € (+IVA) (+ cost d’agendes contractades)
Cost de les agendes personalitzades:
• Agenda a un país: 800€ (+IVA)
• Agenda a dos països, preu total: 900€ (+IVA)

Més informació
vvicente@cambrasabadell.org
missionscambres@cambrescat.org