Missió a Polònia

Del 23 de maig de 2022 al 27 de maig de 2022

Places limitades!! Inscripcions fins a 25 de març de 2022.

Alimentació, Indústries salut, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya i té com a objectiu la recerca de distribuïdors o agents segons els perfils sol·licitats per l’empresa participant per afavorir un primer apropament als mercats objectiu.

PER QUÈ POLÒNIA ?

Polònia s’ha convertit en un mercat dinàmic durant els últims 25 anys i actualment és la desena economia més gran d’Europa. Durant els anys 2014-2019 va tenir una taxa de creixement superior al 3%, impulsada per al consum privat.

En el segon trimestre de 2020, el diferencial de covid-19 i les restriccions que va ocasionar la pandèmia van provocar una contracció del PIB del 8,9% intertrimestral. Tot i això, el país va reaccionar bé durant el tercer trimestre amb augments de producció industrial, les exportacions i el consum de les llars, fet que va resultar una pèrdua general del PIB del 2,7% l’any 2020, una disminució menor en comparació a la mitjana europea.

El sector industrial aporta el 28,6% del PIB i ho fa amb el 32% de la població activa. El Banc Mundial estima que el valor agregat de la indústria manufacturera va pujar al 17% del PIB de Polònia l’any 2019.

Els principals sectors industrials del país són la fabricació de maquinària, les telecomunicacions, el medi ambient, el transport, la construcció, el processament industrial d’aliments i les TIC.

Què us oferim?

? Reunió amb el responsable del mercat de Polònia de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
? Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
? Suport logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
? Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
? Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
? Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:

Quota de participació: 650 € (+IVA)
Preu d’agendes en destí:

? Polònia: 1.200 € + IVA

Data límit d’inscripció: 25 de març de 2022.
Places limitades

Destinataris:

Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:

Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

Més informació

CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay 29-49
08224, Terrassa
Tel. 937339833
Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org

Ben atentament,
Departament Internacional
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.

2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels organitzadors a:
Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel. 937339833

3. La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA).

4. Forma de pagament: Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Directa a Polònia 2022” al compte número:
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607
SWIFT: BSABESBB

5. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
– La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
– La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
– Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.
Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.

7. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.

8. Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada pel director de la Missió.

9. En cas de cancel·lació de l’empresa:
– La quota de participació no es retornarà.
– La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas que el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
– De les despeses ocasionades amb l’agència de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org