Missió Croàcia, Bòsnia i Albània

Del 19 de novembre de 2017 al 25 de novembre de 2017

Places limitades!! Inscripcions fins a 22 de setembre de 2017.

Alimentació, Indústries culturals.

Aquesta Missió té com objectiu l’organització d’agendes de reunions amb possibles clients, distribuïdors, agents, etc, segons sigui el perfil de cerca de l’empresa que s’hi inscrigui.

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, en el marc del Pla d’Acció Internacional 2017 del Consell General de Cambres de Catalunya i amb la cooperació dels seus col·laboradors d’ACCIÓ a Zagreb, Sarajevo i el seu consultor a Tirana, organitza una Missió Comercial a Croàcia, Bòsnia i Albània del 19 al 25 de Novembre de 2017.

Aquesta missió comercial és de caràcter multi sectorial i compta amb una subvenció “bossa de viatge” segons condicions d’ACCIÓ.

Es visitaran les ciutats de Zagreb, Sarajevo i Tirana, entre d’altres, segons les agendes individuals preparades específicament per la Cambra per a cada empresa.
Data límit d’inscripció: 22 de setembre de 2017

Més informació:
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA i SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay 29-49
08224, Terrassa
Tel: 937339833

E-mail: Montse Llimós. mllimos@cambraterrassa.org

Què us oferim?
? Reunió amb el responsable dels mercats de Croàcia, Bòsnia i Albània de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
? Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
? Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
? Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
? Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
? Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:
? Quota de participació: 600 €
? Agenda Croàcia: 800 €
? Agenda Bòsnia: 800 €
? Agenda Croàcia i Bòsnia: 900 € (total 2 agendes).
? Agenda Albània: 700 €
? Data límit d’inscripció: 22 de setembre de 2017
? Places limitades

Destinataris:
Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

Més informació
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA i SERVEIS DE TERRASSA
C/ Blasco de Garay 29-49
08224, Terrassa
Tel: 937339833

E-mail: Montse Llimós mllimos@cambraterrassa.org

Ben atentament,

Departament Internacional
Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1. L’objectiu de l’acció és promoure la internacionalització de l’empresa participant. Queden, doncs, excloses les empreses que no persegueixin aquest objectiu.

2. Per tal de poder preparar adequadament els contactes, l’empresa es compromet a aportar tota la informació que se li sol·liciti dins la data fixada pels organitzadors a:
Montse Llimós
Cambra de Comerç de Terrassa, Departament Internacional
C/ Blasco de Garay, 29-49
Tel.: 937339833
Adreça electrònica: mllimos@cambraterrassa.org

3. La sol·licitud de participació només es considerarà ferma amb la recepció del formulari d’inscripció degudament emplenat i el justificant del pagament corresponent a la quota de participació (+IVA)

4. Forma de pagament:
Per transferència bancària on figuri com a concepte “Missió Directa a Croàcia, Bòsnia i Albània 2017”, al compte número:
IBAN: ES17 0081 5098 65 0001052607
SWIFT: BSABESBB

5. El criteri de selecció de les empreses participants serà el següent:
– La idoneïtat del producte al mercat objectiu.
– La data d’arribada de la inscripció (full d’inscripció i comprovant del pagament).
– Tindran prioritat les empreses dels sectors que tinguin sortida en el mercat objectiu i les que sol·licitin agenda d’entrevistes a tots els països de la Missió.
Es comunicarà a les empreses seleccionades. A les empreses no seleccionades se’ls retornarà la quota de participació i rebran una comunicació amb les raons de l’exclusió.

6. L’empresa es compromet a mantenir les entrevistes de treball que s’hagin programat d’acord amb la informació i les instruccions subministrades.

7. Donat el cas que fos necessari la contractació d’un intèrpret, el cost addicional dels seus serveis aniran a càrrec de l’empresa.

8. Tota alteració en el viatge com dates, vols, itineraris, haurà de ser prèviament autoritzada pel director de la Missió.

9. En cas de cancel·lació de l’empresa:
– La quota de participació no es retornarà.
– La penalització del cost de l’agenda de contactes serà del 100 % en cas de que el nostre col·laborador a destí hagi començat les tasques de preparació de l’agenda.
– De les despeses ocasionades amb l’agencia de viatges, l’empresa en serà directament responsable.

– PER QUÈ CROÀCIA?
Croàcia amb 4,29 milions d’habitants, membre fundador de la Unió pel mediterrani i acceptada l’any 2013 dins la Unió Europea.
Degut al desmantellament dels aranzels i al progressiu alliberament de l’economia, els intercanvis comercials han estat creixent favorablement i es creu que seguiran creixent exponencialment.
Els principals sectors amb oportunitats d’inversió és el turisme, les infraestructures, l’oci i les energies renovables, ceràmica, el sector de l’automòbil, plàstics, alumini i material elèctric, entre d’altres.

– PER QUÈ BÒSNIA?
En el últims temps l’economia bosniana ha estat immersa en tres processos: La transició d’una economia dependent de l’ajut internacional a una economia autosuficient, el canvi d’una economia centralitzada a una economia de mercat i el procés de construcció de noves institucions econòmiques.
Els sectors més rellevants o amb major potencial de creixement són la indústria alimentària, els materials de construcció, béns d’equip, material elèctric i béns de consum. Especial atenció a la zona industrial del país, Hercegovina.

– PER QUÈ ALBÀNIA?
Albània és un país de gairebé 3.000.000 d’habitants que ha patit llargues crisis polítiques, institucionals i socioeconòmiques des que va iniciar la seva transició a la democràcia, fa quinze anys. L’economia del país ha estat, en aquest període, la de major creixement del sud-est d’Europa, impulsada per les seves exportacions a l’alça i el constant augment de la seva productivitat.
Els sectors d’oportunitat de l’economia albanesa són transport, emmagatzematge, comunicacions, intermediació financera i mineria.