Missió Croàcia, Bòsnia i Albània

Del 19 de novembre de 2017 al 25 de novembre de 2017

Alimentació, Indústries culturals.

Aquesta Missió té com objectiu l’organització d’agendes de reunions amb possibles clients, distribuïdors, agents, etc, segons sigui el perfil de cerca de l’empresa que s’hi inscrigui.

Aquesta missió comercial és de caràcter multi sectorial i compta amb una subvenció “bossa de viatge” segons condicions d’ACCIÓ.

Es visitaran les ciutats de Zagreb, Sarajevo i Tirana, entre d’altres, segons les agendes individuals preparades específicament per la Cambra per a cada empresa.
Data límit d’inscripció: 22 de setembre de 2017

 

 

Què us oferim?
Reunió amb el responsable dels mercats de Croàcia, Bòsnia i Albània de la Cambra de Comerç de Terrassa per avaluar l’activitat i l’objectiu de l’empresa participant.
Agenda individualitzada elaborada pels nostres col·laboradors a destí.
Recolzament logístic d’organització i tramitació de la documentació necessària.
Ampli ventall de productes específics que us poden ajudar a fer més rendible l’acció.
Seguiment personalitzat de l’acció comercial.
Acompanyament d’un tècnic de la Cambra de Comerç de Terrassa durant el viatge i a visites si així ho requereix l’empresa.

Dades de participació:
Quota de participació: 600 €
Agenda Croàcia: 800 €
Agenda Bòsnia: 800 €
Agenda Croàcia i Bòsnia: 900 € (total 2 agendes).
Agenda Albània: 700 €
Data límit d’inscripció: 22 de setembre de 2017
Places limitades

Destinataris:
Empreses que desitgin obrir mercat, buscar socis comercials, distribuïdors, clients, etc.

Requisits:
Obert a qualsevol empresa, previ filtre de les oportunitats al país de destí.

Més informació: mllimos@cambraterrassa.org/missionscambres@cambrescat.org