Missió a Polònia i Rep. Txeca

Del 21 de octubre de 2018 al 27 de octubre de 2018

Tecnologies facilitadores (TIC), Alimentació, Indústries disseny, Indústries salut, Sistemes industrials.

Analitzar les oportunitats econòmiques i agendar entrevistes amb clients potencials segons els perfils indicats per cada empresa.