Missió EAU i Kuwait

Del 27 de juny de 2022 al 02 de juliol de 2022

Alimentació, Indústries salut, Sistemes industrials.

Aquesta Missió forma part del Pla d’Acció Internacional de les Cambres de Catalunya amb el suport d’ACCIÓ i té com a objectiu fomentar i promoure l’exportació dels productes i serveis catalans als països objectiu.

 

Per més informació: missionscambres@cambrescat.org