Missió França

Del 09 de octubre de 2018 al 10 de octubre de 2018

Places limitades!! Inscripcions fins a 30 de juliol de 2018.

Indústries culturals, Química i energia i recursos, Sistemes industrials.

Analitzar les oportunitats econòmiques i agendar entrevistes amb clients potencials segons els perfils indicats per cada empresa.

Per mes informació: missionscambres@cambrescat.org/jmgomes@cambrabcn.org